Login

 

                                    


Grad Žabljak nalazi se na severozapadu Crne Gore, u srcu Durmitorskog područja, na visini od 1450 metara nadmorske visine i predstavlja najvisočije urbano naselje na Balkanu. Smešteno je u podnožju Durmitora i okruženo sa 23 planinska vrha od preko 2200 metara, sa 18 planinskih jezera i kanjonom reke Tare, najdubljim u Evropi. Danas u Žabljaku i okolini živi preko 4500 stanovnika.
Prvi slovenski naziv ovoga mesta bio je “Varezina voda”, verovatno zbog jakog izvora pitke vode, oko koga se i formiralo naselje. Kasnije, dobija naziv “Hanovi” ili izvorno “Anovi”, gde su odmarali trgovački karavani. Današnji naziv Žabljak dobija zvanično 1870. god., kada je u istom danu započeta izgradnja crkve, škole i kapetanskog doma. U ratnim danima i pustošenjima stare građevine su nestale. Ostala je samo Crkva Sv. Preobraženja, podignuta u čast pobede nad Turcima, 1862. godine. Nastanak Žabljaka pratio je i začetak nekoliko trgovačkih i zanatskih radnji i kafana. Tako je, već osamdesetih godina 19 veka, Žabljak predstavljao i neku vrstu tržista, što je uticalo da postepeno počne preuzimati ulogu upravnog središta durmitorskog regiona. U periodu pre Drugog svetskog rata, Žabljak je predstavljao varošicu sa tipično planinskom arhitekturom. Već u tom periodu, jedinstvena priroda počinje da privlači veliki broj turista iz tadašnje Kraljevine Jugoslavije, ali i iz inostranstva. Posebno su, zbog svojih veza sa Crnom Gorom, bili brojni gosti iz Italije. Osim veličanstvenog prirodnog ambijenta, bogatstvo ovoga područja životinjskim svetom i pogodnostima, koje pruža za lov i ribolov, dovodi na Žabljak i dosta zaljubljenika u ovu vrstu sporta. Tokom Drugog svetskog rata, varošica je bila spaljena. Spaljeni su svi domovi, ustanove i ništa od ovog malog planinskog naselja nije ostalo, osim loma i zgarišta. Od tada, pa sve do današnjih dana, Žabljak se gradio i izgrađivao i postao centar zimskog turizma u Crnoj Gori. Jedinstvena i raznolika prirodna bogatstva, na ovako malom prostoru, preporučili su Žabljak za ekološku prestonicu prve ekološke države na svetu. Poslanici Skupštine Crne Gore, opijeni svežim planinskim zrakom, na vanrednoj sednici, odžanoj pod vedrim nebom, doneli su odluku o proglašenju Crne Gore za prvu ekološku državu i jednoglasno izabrali Žabljak za njenu prestonicu. U okolini Žabljaka, nalazi se veliki broj sela i njihova starost je veoma različita. Neka od durmitorskih sela postoje vekovima, dok su neka kasnije formirana. Naseljenici, koji su formirali ova naselja uvek su birali pogodnija i zaklonitija staništa, dajući, pri tome, prednost prisojnim stranama i zelenim livadama. Jedan broj ovih sela, formirao se na mestima gde su prvobitno bili katuni ili neka stara naselja. Što se tiče samog stila gradnje, u tom pogledu ima značajnih razlika. Najveci broj sela je tzv. “razbijenog” tipa i kuće mogu biti dosta udaljene jedna od druge. Ima i sela gde su kuće manje više blizu jedan drugoj, ali uopšte uzeto, sela i kuće su gradjene, bez nekog određenog reda i poretka. U durmitorskim selima, dosta je čest slučaj da sela dele na gornje i donje, pa se ona tako i zovu. Donje selo je, po pravilu, starije selo dok je gornje nastalo vremenom, možda iz katuna ili sezonskih naselja stanovnika iz donjeg sela.

 

KLIMA

Najveći deo Durmitorskog područja ima prosečnu godišnju temeperaturu od 2 do 8 stepeni Celzijusa. Godišnje je 120 dana pod snegom, većim od 15 centimetara, a skijaški tereni, koji su na većoj nadmorskoj visini, imaju snežni pokrivač pogodan za skijanje 150 dana u godini. U višim predelima Durmitora i preko čitavog leta se mogu videti nameti snega, a u području Kalice je tzv. ''DEBELI NAMET'', dugačak 200 do 300 metara, na kome se može skijati i usred leta.

Klima ima odlike, od župske u kanjonima reka, preko subplaninske na visinama do 1200 metara, do tipične alpske. Zime su duge i hladne, leta relativno kratka i sveža, a zanimljivo je da su jeseni toplije od proleća.


LJUDI

Stanovništvo sa ovih prostora pripada, po Jovanu Cvijiću, Dinaridskom tipu čoveka. On konstatuje: ''To su ljudi od snage i moći, mahom vrlo visoki, vitki, elastični, nikada gojazni, lica pun izraza, jakih jagodica, sokolovih očiju, najlepši soj Balkanskog poluostrva''. Teška vremena, kao i teški uslovi života, terali su narod, koji je živeo ovde, na večitu borbu, borbu sa prirodom, pokušavajući da je pobede, koliko je to moguće i učine je svojim saveznikom. Ta večita borba, dovela je do toga da su samo najjači ostajali, tako da su migracije stanovništva velike. Oni koji su ostajali i ostaju, potvrđuju pesničku misao da se iz kamena rađa samo ono što je tvrđe od njega, kao i to da je kamen ljudska kolevka, a planina gospodska stolica. Takvi su i durmitorci, ljudi gorštaci, tvrđi od kamena i jači od planine, koja ih je sačuvala i uvek spremni da brane svoj kamen, kao nešto najvrednije.


ETNOGRAFSKO BLAGO

Prirodni ambijent, uslovi privređivanja i način življenja, posebno su našli odraza u tradicionalnoj arhitekturi, izradi oruđa za rad i predmeta za upotrebu u domaćinstvu, kao i u načinu odevanja ljudi u ovome kraju. Objekti za stanovanje i predmeti za rad i domaćinstvo su tradicionalno izrađivani od drveta, a predmeti za odevanje i obuvanje od vune, konoplje, lana i kože. Posebno su lepo oblikovani i često izrezbareni predmeti za domaćinstvo izrađeni od drveta. Jedan od predmeta te vrste je “stolovača”, koja se izrađuje od tvrdog drveta, najčešće od javora, a odlikuje se lepom formom, maštovitom ornamentikom i prefinjenom rezbarijom. Kolevka, takođe, predstavlja predmet, čijem oblikovanju, ukrašavanju i izradi se poklanja posebna pažnja, jer se radi o kultnom predmetu, koji se skoro nikada ne otuđuje. Domaćicama je posebno stalo da imaju lepo izrezbarene preslice, koje često predstavljaju izuzetne umetničke tvorevine lokalnih majstora. Predmeti za odevanje, pravljeni su od ručno tkanih materijala ili su pleteni od vune. Od tkanih materijala, posebno lep izgled imaju valjane ponjave, velence i drugi prekrivači, zatim struke džamadani, zubuni, suknje, dušanke, delovi tradicionalne crnogorske nošnje i drugi predmeti za odevanje pravljeni od vune. Od pletenih proizvoda, po lepoti i interesantnosti motiva, ističu se džemperi, šalovi, priglavci i čarape. Kao obuća, korišćeni su opanci pravljeni od ovče kože. Etnogarfsko blago prestavlja veliko bogastvo i vrednost ljudi u ovome kraju, ali ono postepeno iščezava, pod uticajem novih industrijskih proizvoda, kao i savremenog načina života. Neki od ovih starih zanata su, ipak, izdržali nalet novih doba. Tako i danas na Žabljaku možete kupiti, kao suvenir, ali i kao stvar određene upotrebne vrednosti, veliki broj navedenih predmeta.

 

DANAS

Danas se Žabljak privredno orjentiše na TURIZAM i proizvodnju zdrave hrane, što će sigurno pomoći da zauzme ono mesto koje zaslužuje. Novi način razmišljanja, privatna inicijativa, ulazak stranog kapitala i otvorenost prema svetu, učiniće da Žabljak postane veoma razvijeno turističko središte, evropskog formata. Ovde sezona traje celu godinu : zimski turizam, proleće i jesen (seminari, splavarenje, lovni turizam...) i leto (odmor i rekreacija, sportski turizam). Posetom ovom mestu, sigurno ćete osetiti pravi mir, spoj tradicije i modernog, neverovatno prirodno okruženje, zanimljive gostoprimljive gorštake, dosta toga neobičnog (ali lepog i zanimljivog) i sigurno osloboditi misli od svakodnevnih stresova...

DEKLARACIJA O EKOLOŠKOJ DRŽAVI CRNOJ GORI

“Mi, poslanici Skupštine Crne Gore, uviđamo da je zaštita indentiteta našeg naroda i prostora na kome živimo i djelujemo, zbog ugrožavanja prirode, postala naš pravovremen, najpreči posao. Uvažavajući dug prema prirodi, koja nas napaja snagom zdravlja, slobode i kulture, okrećemo se njenoj zaštiti, u ime sopstvenog opstanka i budućnosti potomstva. Ne osjećajući ni jednu razliku među nama tako snažno, kao promjene, kojima je izloženo nase prirodno okruženje, mi svoja nacionalna, vjerska, politička i druga osjećanja i ubjeđenja podređujemo namjeri da Crnu Goru pretvorimo u ekološku državu.”

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa