Login

                                                  


Podgorica
se nalazi na raskrsnici nekoliko značajnih putnih pravaca koji se ovde slivaju dolinama reke Zete, Morače i Cijevne, u kotlini Skadarskog jezera i u blizini Jadranskog mora, u plodnoj ravnici sa povoljnim klimatskim uslovima. Ovaj prostor je još od davnina bio veoma pogodan za formiranje ljudskih naselja. Zato su ovde naselja postojala još u praistorijsko doba. Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području pripadaju mladjem kamenom dobu. Dalji razvoj omogućio je pojavu organizovanog ljudskog naselja koje će preživeti mnoge dogadjaje.

U ilirskom   razdoblju su na području Zetsko-bjelopavlicke kotline živeli pripadnici dva ilirska plemena - Labeati i Dokleati, koji su najneposrednije uticali na nastanak ovdašnjih naselja.

Labeati su naseljavali područje od Skadra do današnje Podgorice. Imali su svoju tvrdjavu Meteon, današnji Medun, i razvijenu organizaciju života, posebno vojnu.

I  Dokleati su bili nastanjeni u dolini reke Zete, te su, zahvaljujući plodnoj ravnici i povoljnom geografskom i saobraćajnom položaju, imali brzi ekonomski uspon. Njihovo najvece naselje bila je Duklja.
Grad se nalazio na oko tri kilometra severozapadno od danasnje Podgorice. Urbanistički, Duklja je bila prilagodjena konfiguraciji terena. To je za ono doba bio veliki grad, sa 8-10 hiljada stanovnika, u kome su bila rešena sva osnovna komunalna pitanja. Relativno veliku gustinu naseljenosti, u prostoru koji je imao jedva nešto vise od desetak kilometara u prečniku, uslovili su geografski položaj, povoljni klimatski i ekonomski uslovi i odbrambene pozicije, što je za ta vremena bilo od velikog značaja.

Podgorica je jedna od najstarijih naseobina na ovom delu Balkana. Velika prirodna bogatstva, izuzetno dobar geostrateški položaj, i plodno zemljište, uslovili su pojavu i razvitak naselja još u ranom periodu praiistorijske dobi. Tokom svoje duge istorije ona je proživela i preživela krupne događaje i potrese. Nekoliko puta ime grada je menjano: od Birziminijuma i Alate u robovlasničkom poretku, preko predfeudalnog – Ribnica, te feudalnog, našeg i turskog, Podgorica, sve do 1946 kada je ponela ime Josipa Broza – Tita, tadašnjeg revolcuionara i predsednika SFRJ i dobila naziv Titograd. 1992 godine Titogradu je vraćeno ime Podgorica, koje i danas nosi.


KULTURA

Podgorica je sedište Udruženja književnika Crne Gore, likovnih umetnika, dramskih stvaralaca, muzičara, novinara i svih onih koji se svojim akcijama uključuju u crnogorski kulturni život. Osnivanje kulturno – umetničkih društava i Umetničkog paviljona bilo je osnova za razvoj kulture na širokom planu. Osnivanjem moderne galerije Podgorica je postala likovni centar Crne Gore. Crnogorsko Narodno Pozorište osnovano 1953 godine neguje crnogorsku dramu i utiče na razvijanje kulture, kako u zemlji tako i na razvijanje međunarodne kulturne saradnje i promovisanje Crne Gore u međunarodnim okvirima.

Kulturno-informativni centar Budo Tomović, osnovan 1956. godine, nastavio je rad tzv. Doma omladine koji je uspešan nastavljač tradicije Omladinskog centra. Folklorni ansambli kao i dramske trupe čine osnovu kulturnog delovanja ove institucije.

Narodno pozorište osnovano 1953. godine u tadašnjem Titogradu, nosilac je teatarske produkcije u Crnoj Gori. Negovanje crnogorske dramske literature i međunarodna kulturna saradnja danas su odrednica Crnogorskog narodnog pozorišta koje se nalazi u centru grada u zgradi vanredne lepote, koja je podignuta posle razornog požara koji je odnio staru zgradu. U gradu takođe deluje i Gradsko pozorište, a jedan od najvažnijih kutlurnih događaja u sferi teatra jeste i festival Internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) koji okuplja teatarske trupe iz čitavog sveta.

Podgorica je i grad galerija. Pored pomenutog Umjetničkog paviljona, one koje se ističu na ovom polju su i ona na Kruševcu – Dvorac Petrovića, uz koji se nalazi i Perjanički dom. Danas se u ovim galerijama neprekidno održavaju kulturne manifestacije svih vrsta, od muzičkih večeri kamernog orkestra, preko promocije knjiga, sve do samostalnih i kolektivnih izložbi slikara ne samo sa lokalnim već i regionalnim značajem. Galerije Most i Centar neretko svoja vrata otvaraju i skulptorima i izložbama, obično novinske fotografije, čime obogaćuju ponudu grada u kulturnom smislu. Centar savremene umetnosti Crne Gore sa pretenzijom da bude vodeća ustanova u organizovanju, najčešće vizuelnih priredbi, organizuje i Crnogorsko trijenale mladih tradicionalnu manifestaciju sa ciljem da promoviše umetnike koji imaju manje od 30 godina, poput Irene Lagator, Nikole Simanića i drugih. Niz manjih privatnih galerija dopunjava ponudu slika na ovom bogatom i uglednom tržištu.

Crnogorska akademija nauka i umetnosti (CANU) osnovana 1973. godine sa odelenjima prirodnih i društvenih nauka, i umetnosti, je institucija u okviru koje deluju najeminentniji naučni radnici i umetnički stvaraoci sa univerziteta, naučnih instituta i umetničkih udruženja. Bogata biblioteka akademije i redovna razmena publikacija sa gotovo 200 drugih naučnih biblioteka u zemlji i inostranstvu, pravo je bogatstvo, a sama akademija predstavlja nezaobilaznu instituciju u velikim državnim intelektualnim poduhvatima, kao što je na primer bilo obeležavanje 500 godina od štampanja Oktoiha.

 

CRKVE I MANASTIRI

Crkva Sv. Đorđe

Crkva Sv. Đorđa smeštena je u podnožiju izletišta Gorica, ima svoju ranohrišćansku istoriju.Sagrađena je u srednjem veku  i pretrpela je mnoge prepravke.Nepoznati srednjovekovni graditelj upotrebio je nekoliko starohrišćanskih fragmenata.

Episkopska crkva u Doljanima

Nalazi se na 3 km severoistočno od lokaliteta Duklja.Otkriveni su ostaci dve ranohrišćanske građevine- južne u obliku TRIKONHOSA i severne TROBRODNE bazilike,obe iz sredine VI veka.U periodu 1980-1982 izvršeni su radovi rekonverzacije.

Manastir Ćelija Piperska

Zadužbina je Sv.Stefana Piperskog i predstavlja Hram Rođenja Presvete Bogorodice.Manastir datira od 1637. obnovljen je 1994.godine. U manastiru se čuvaju mošti njegovog osnivača i Svetitelja.

Manastir Dajbabe

osnovan je 1897. godine i nalazi se nedaleko od Podgorice.Posvećen je Uspenju Bogorodice, a kao prostor za crkvu iskorišćen je prirodni oblik pećine.Unutrašnjost manastira oslikao je njen ktitor kaluđer Simeon Popović, prilagođavajući scene prirodnom obliku stena.Na njegovom uređenju radio je sve do svoje smrti 1941.

Manastir Zlatica

nalazi se na mestu Crkvine, u podgoričkom predgrađu Doljanima, na levoj obali reke Morače. Datira iz 5. ili 6.v.,ali je u najezdi Avara i Slovena u 7.v.opustošen.Po prvi put se pominje u popisu skadarskog Sandžaka 1485.god.

 

TURIZAM

Iako je donedavno bio više tranzitni a manje turistički centar, Podgorica danas, kao jedna od evropskih prestonica samom tom svojom osobinom prerasta u predmet interesovanja turističke populacije. Dobra infrastrukturna povezanost sa jedne strane sa obalom, a i sa severnim delom Crne Gore, Podgoricu stavlja u red crnogorskih gradova za kojim se odlučuje sve više turista, koji tradicionalno preferiraju tople plaže i snežne vrhove. Automobilom do mora se danas stiže kroz 40 minuta u koliko se odlučite za južni deo obale, posebno za Sutomore i Bar. Brzi put kroz Zetsku ravnicu i novi velelepni tunel Sozinu koja je dugo 5 kilometara danas Podgoricu približava terminu priobalni grad. Deo puta o kome je reč u jednoj tački crnogorskog zaleđa se odvaja i za svega 20 minuta dužim putovanjem dolazite do nešto severnijih Petrovca i Budve. Interesantan i živopisan krajolik cetinjske opštine, kroz koji prolazi drugi magistralni put prema moru, može vas privući da se odlučite na put za Kotor, koji se nalazi na dva sata od glavnog grada starim putem. Do ovog zalivskog bisera možete doći, takođe, ukoliko sa Cetinja siđete u Budvu, a potom se brzim magistralnim putem, uz očaravajuću sliku obale uputite na sever. Ako se zna da se Podgorica nalazi i na svega dvadeset minuta od nacionalnog parka Skadarsko jezero, koje se pruža na preko 400 km2 onda i sam grad Podgorica dobija na svojoj privlačnosti još više.

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa