Login

Manastiri, crkve i dzamije

 

MANASTIR (SAMOSTAN) BOGORODICE RATAČKE

Ostaci benediktanskog samostana Bogorodice Ratačke iz XI veka. Nalazi se na morskoj obali na samom kraju rta Ratac, između Bara i Sutomora.

Sačinjavale su ga tri crkve, nekoliko zgrada zaštićenih odbrambenim zidovima i kulama. Od 1443. g. nalazio se pod mletačkom upravom, a 1571. g. Turci su ga spalili i srušili.

 

MANASTIR STARČEVO

Na ostrvu Starčevo u Skadarskom jezeru. Datira iz doba Đurđa Balšića. Osnovao ga je otac Makarije 1377. godine, koji je kao isposnik živeo na ostrvu, pa je po tome nazvan Starčevo.

Kompleks manastira se sastoji od crkve Uspenja Bogorodice, zgrade konaka, pomoćnih objekata i ogradnog zida sa kapijom i nekoliko pozidanih terasa. Manastir je bio prepisivački centar. Prepisivani su mnogi rukopisi, a koričile su se i ukrašavale knjige u njemu. U ovom manastiru se nalazi grobnica štampara Božidara Vukovića Podgoričanina.Rekonstrukcijom dela konaka i stvaranjem uslova za život, Starčevo je sada naseljen i aktivan manastir na jezeru.

 

MANASTIR MORAČNIK


Nalazi se na istoimenom ostrvu u Skadarskom jezeru. Prvi put se pominje 1417. godine, u povelji Balše III. Manastirski kompleks su sačinjavale crkva posvećena Sv. Bogorodici, zgrada konaka, trpezarija i visoka kula sa četiri sprata, ograđen kamenim zidom sa monumental-nom kapijom.

 

MANASTIR BEŠKA


Nalazi se u središnjem delu istoimenog ostrva u Skadarskom jezeru. Manastir se sastoji od dve crkve, veće posvećene Sv. ĐOrđu (14 v.) i manje posvećene Sv. Bogorodici (1440). Manastir je zadužbina Đurđa II Stanimirovića - Balšića. Manastir Beška, kao i manastir Starčevo, je bio poznat po intenzivnoj prepisivačkoj delatnosti. Tamo je nastao Gorički zbornik, versko- poučni rukopis, čiji je sastavljač Nikon Jerusalimac. 

MANASTIR PREČISTA KRAJINSKA
 


Jedan od najzanačajnijih spomenika u Crnoj Gori. Ostaci manastira sa crkvom posveće­nom Uspeniju Bogorodice, nalaze se u blizini mesta Ostros, na obali Skadarskog jezera. Crkva se prvi put pominje krajem X veka, u Ljetopisu Popa Dukljanina. Manastir je osnovao knez Vladimir za koga je vezana legenda o tragičnoj ljubavi njega i prelepe Kosare, kćerke makedonskog cara Samuila.Manastir je jedno vreme bio sedište Zetske mitropolije, da bi krajem XVI veka bio srušen. U njegovoj blizini u mestu Ostros nalazi se bunar žive vode koji datira iz 1001. godine a koji i danas snabdeva stanovništvo okolnih sela pitkom vodom.

MANASTIR GORNJI BRČELI

Nalazi se u istoimenom selu, po kome i nosi ime. Osnovao ga je početkom XVIII veka Vladika Danilo, kao svoju zimsku rezidenciju. U okviru manastira se nalazi crkva posvećena Pokrovu Bogorodice i u njoj ikonostas, rad Petra Čolanovića iz 1928. godine. Manastirske zgrade i crkva su opasane visokim kamenim zidom sa glavnom kapijom na južnoj strani. Na zidu, uz kapiju, sa njene istočne strane, podignut je jednodelni zvonik na preslicu. Zgrada starog konaka, formirana je kao tipična crmnička kuća sa karakterističnim voltovima i terasom. Pri manastiru je 1863. godine osnovana škola, koja je kasnije preseljena u obliznji manastir Donji Brčeli.

 

MANASTIR DONJI BRČELI

Nalazi se u istoimenom selu, sa crkvom posvećenom Sv. Nikoli. Manastir je podignut u XV veku. Ispod poda hrama izgrađena je zasvođena prostorija u koju se ulazi kroz otvor formiran u podu oltarskog prostora. Veruje se da je ova prostorija u vreme Šćepana Malog, služila kao tamnica. Kasnije je u ovoj crkvi ubijen i sahranjen Šćepan mali. U ovom manastiru radila je škola koja je preseljena iz manastira Gornji Brčeli.

  

BARSKI TRIKONHOS

Podizanje ove crkvene građevine vezuje se za period Justinijanove epohe (VI vek). Očuvani zidovi građevine dosežu visinu do 1 m. Prilikom istraživačkih radova na Crkvi, pronađeni su fragmenti dekorativne kamene plastike i nekropola.

 

CRKVA SV. TEKLE

Sazidana je od lomljenog kamena u XIII veku. Prvobitno je bila pravoslavna, da bi posle unijašenja dobila i drugi, katolički oltar. Ova crkva i danas ima dva oltara, a posećuju je i na njenom groblju se sahranjuju pripadnici obe veroispovesti.

 

CRKVA SV. ROKA – Spič

Ostaci crkve Sv. Roka nalaze se u blizini Sutomora. Datiraju iz XIV veka. Iako je imala samo jedan oltar crkva je služila pravoslavcima i katolicima. Danas se nalazi u ruševinama.


CRKVA SV. ATANASIJA - Sotonići

 Datira s kraja XIV v. Oko crkve nalazi se nekoliko grobova sa kamenim pločama.

 

CRKVA SV. PETKE - Šušanj

Podignuta je u srednjem veku. Zidana je od grubo tesanog kamena.

 

CRKVA SV. NIKOLE

U njoj je smeštena Barska nadbiskupija, koja je osnovana 1089. godine, što je potvrdio Papa Klement III, time što je poslao Palij (ogrtač), Arhiepiskopu dukljanske stolice i potčinio mu tri episkopije (Bar, Kotor, Ulcinj, Svač, Skadar, Drivostu, Pilot), a zatim i države Srbiju, Bosnu i Travuniju. Barski nadbiskup ima titulu Primas srpski.

 

DŽAMIJA OMERBAŠIĆA

Nalazi se u Starom Baru. Nastala je krajem XVII veka. Jednostavno građena, pravougaone osnove, sa minaretom prizidanim uz jugozapadni zid.

Pored džamije na ulazu u kompleks, sagradjeno je u XVII veku Derviš-Hasanovo turbe. Uz njega je prizidana manja prizemna zgrada, koja je služila kao stambeni objekat. Pored ulaza je izgradjena i javna česma, a kasnije i džamijska kuća namenjena za boravak hodže ili imama. Celi prostor je ograđen kamenim zidom.

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa