Login

Stari Bar


Najveća urbana aglomeracija u ruševinama u Crnoj Gori. Nosilac je burne istorije i srednjevekovnih civilizacija. Udaljen je oko 4 km. od današnjeg Bara. Smešten je na velikoj steni, sa tri strane zaštićen liticama, dok je duž zapadne strane obezbeđen bedemima.U gradu se nalaze ostaci 240 zgrada u ruševinama, sa uskim krivudavim ulicama i nepravilnim trgovima. Objekti su zidani od tesanog kamena, na jedan ili više spratova.

Nekoliko objekata kao što su: amam, barutana, Sat-kula nastali su u tursko doba, kao i akvadukt kojim je Stari Bar snabdevan pitkom vodom.

U gradu se nalazi i nekoliko ostataka sakralnih objekata iz srednjeg veka: crkva Sv. Teodore (kasnije crkva Sv. Đorđa), crkva Sv. Nikole (kasnije crkva Sv. Marka), crkva Sv. Venerande i crkva Sv. Katarine.

Položaj Starog Bara pruža priliku posetiocima da sa zidina starih bedema dožive panoramu zelenog barskog polja, novog dela grada, luke, otvorenog mora i masiva planine Rumije. Posebnu atrakciju Starog Bara predstavlja pjaca gde prodavci obučeni u tradicionalne nošnje ovog kraja nude kupcima domaće proizvode kao što su: agrumi, masline, barsko maslinovo ulje, sir i razne domaće rukotvorine.

  

Stara maslina na MiroviciPredstavlja spomenik prirode koji je zakonom zaštićen 1963. godine. Stara je preko 2.000 godina i smatra se najstarijim stablom u Evropi. Obim stabla je 10m. Legenda govori da su se oko masline održavali skupovi zavađenih porodica i na tom mestu dolazilo je do pomirenja.

 

Maslinjaci

 

Područje Bara poznato je po maslinovim stablima čiji je broj preko 100.000 maslina, većina njih je stara preko 1.000 godina.

Zanimljivo je kazivanje o barskim maslinjacima - nijedan mladić nije mogao da se oženi ako predhodno ne zasadi određeni broj maslinovih mladica.

U Starom Baru je još 1927. godine postojala “uljara braće Marić” gde se dnevno prerađivalo i do 20 tona maslina i proizvodilo poznato barsko ulje, koje se izvozilo za Ameriku, Francusku i Nemačku. 

 

Akvadukt

Nalazi se sa severne strane Starog Bara. Izgrađen je u vreme Turaka (XVII vek) i služio je da se u grad dovede voda sa izvorišta udaljenog oko 3 km. Konstrukcija se sastoji od 17 većih lukova različitih raspona, koji se oslanjaju na isto toliki broj masivnih stubova. Na gornjoj površini akvadukta formiran je kanal u koji su postavljene medjusobno povezane keramičke cevi (prečnika oko 12 cm. i dužine 30 cm.). Gradjen je od lomljenog i grubo tesanog kamena. Sličan mostu, predstavlja impozantan spomenik, jedini te vrste u Crnoj Gori. Akvadukt je obnovljen posle zemljotresa 1979. godine pa se i danas može staviti u funkciju. 


Hidroarheološki lokalitet Bigovica
nalazi se u neposrednoj blizini barske luke. Reč je o prirodnoj uvali koja je od III v. p.n.e. do XVI v. n.e. korišćena kao zimsko pristanište, jer je zaštićena od severozapadnog vetra (bure) i delimično od juga. Na ovom lokalitetu potvrđeni su ostaci antičkog brodoloma iz IV veka kao i mnogobrojni ostaci amfora i drugog arheološkog materijala koji sežu do XVI veka.

 
Crkva Sv. Tekle
nalazi se zapadno od Sutomora, na kilometar od mora. Izgradjena je u XIV veku. U njoj postoje dva oltara, u oltarskoj apsidi pravoslavni, a uz južni zid se nalazi katolički oltar. U crkvi su istovremeno vršili bogosluženje i pravoslavni i katolički sveštenici. Ispred crkve nalazi se groblje pripadnika obe veroispovesti.

 

Selo Gornja Brca


Specifična arhitektonsko ambijentala lokacija sa divnim kamenim kulama sa voltovima, u kojima se susreću materijali kamen, drvo i gvožde udaljena nekoliko stotina metara od sutomorske plaže. Ovo mesto je bilo toliko privlačno da su u njemu još u 18 veku dolazile da letuju mletačke kontese. Danas su prekrasne palate u Gornjoj Brci napuštene i zaboravljene.  

Manastir Ribnjak


Nalazi se u selu Zupci. Na mestu današnjeg manastira Ribnjak postojali su ostaci crkve koju je po legendi podigla Jelena Anžujska Nemanjić.

Manastir sačinjavaju: crkva posvećena sv. Vasiliju Ostroškom, krstionica i konak.

Gornja crkva iznad manastira Ribnjak, na brdu Gradac, posvećena je Časnom krstu a podignuta je nakon borbi za oslobođenje 1877-78. Priča se da je kralj Nikola ovde dolazio da bi pratio operacije za oslobođenje. Crkvu koja se nalazi na brdu podigli su dva serdara i jedan senator kneževine Crne Gore krajem XIX i početkom XX veka kao zavet posle oslobodilačkih ratova. Višegodišnja tradicija odlaska na Ribnjak na dan Sv. Vasilija Ostroškog 12. maja, interesantna je i za brojne turiste.

 

Minare Ali-age Hasećije..Sagradjeno je 1819. godine, a oštećeno u požaru 1912. godine i u brojnim zemljotresima. Visoko je 22m, izgradjeno od finog tesanog kamena. temeljna restauracija urađena je 2005. godine. Predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika orijentalnog graditeljstva na prostoru Crne Gore. 


Selo Godinje


Nalazi se u Crmnici, kraju čija je tradicija gajenja vinove loze i proizvodnje čuvenog Crmničkog vina duža od 500 godina. Danas je Godinje jedna od najočuvanijih ruralnih celina od istorijskog značaja.

Prvi pisani podaci vezani za Godinje datira­ju još iz XIII veka, a u selu su još vidljivi tragovi boravka dinastije Balšica iz XV veka. Dominira tradicionalna arhitektura, kamene kuće s voltovima i konobama kao i objekti tipični za nekadašnji način života, kao što su gumna i mlinovi.

Kuče su zbijene i čine kompaktnu celinu koja podseća na srednjevekovna utvrdena naselja, sa puškarnicama na zidovima i zidovima debelim i do jednog metra. Sada su prilagođene modernim uslovima ži­vota, ali su, u najvećem delu sačuvale stari ob­lik i spoljašnji izgled i prava su poslastica za za­ljubljenike u tradicionalnu arhitekturu, netaknutu prirodu i degustatore vrhunskog crmničkog vina.

 

Skadarsko jezero   

 

Najveće na Balkanskom poluostrvu. Nalazi se na jugoistoku Crne Gore u kotlini koju od mora odvaja planina Rumija. Dužina jezera iznosi 50 km, a širina 14 km. Površina mu nije uvek ista. U proleće i jesen kada nivo vode poraste površina je oko 500 km2, dok je leti pri niskom vodostaju površina oko 350 km2. Jezero je granično sa Albanijom. Crnoj Gori pripada 63,2%. Obala je razuđena sa brojnim zalivima i živopisnim ribarskim naseljima.
Na jezeru se nalazi veliki broj ostrva popularno nazvanih gorice. Nedaleko od Virpazara prema Krajini nalazi se veliki broj uvala sa peščanim plažama od kojih je najpoznatija plaža Murići duga 560 m.

Jezero predstavlja poseban eko-sistem sa velikim procentom močvarnih zona. Leti jezero izgleda kao ogromna zelena livada sa mnoštvom rascvetalih lokvanja i drugom barskom vegetacijom. U jezeru živi preko 40 vrsta riba (šaran, ukljeva, jegulja...) i poznato je po raznovrsnosti ptica koje žive oko jezera (270 vrsta). Neke od njih su ugrožene vrste (pelikan, orao, čaplja, gnjurac, šljuka). Predstavlja poznato lovište. Iznad jezera se nalazi vidikovac sa kojeg se pruža jedinstven pogled na panoramu jezera sa peskovitim plažama, kestenovim šumama i razbacanim ostrvima.

Brodićima se organizuju izleti - krstarenja Skadarskim jezerom. Bogata flora i fauna, kulturno-istorijski spomenici, živopisna naselja, kao i prilika da se probaju domaći specijaliteti: šaran, ukljeva, loza, čuveno crmničko vino “vranac” predstavljaju poseban doživljaj. Osobenost Jezera je i “Kasoronja”, biljka sa jestivim plodom, koje ima samo na Jezeru.

 

Virpazar


Naselje podignuto na ušću reka Crmnice i Orahovštice. Prvi put se pominje 1242. god. u povelji kralja Vladislava.

Bilo je važan trgovački centar. Od 1888. god. povezan je kolskim putem sa Barom, a od 1908. god. i železničkom prugom uskog koloseka.

Virpazar je jedna od prvih poštanskih stanica u Crnoj Gori. U tom periodu je imao preko 20 trgovačkih i zanatskih radnji.

Na uzvišenju nad Virpazarom nalaze se ostaci tvrđave Besac, koju su sagradili Turci.

U njegovoj blizini je mesto Mijele, gde je iskopavanjem nađena velika praistorijska nekropola s grobnicama pokrivenim velikim kamenim pločama.

Danas je Virpazar poznato izletište i tranzitna stanica za krstarenje po Skadarskom jezeru.

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa