Login


Bar
predstavlja moderan grad koji se svakim danom sve vise siri. I ako lucki grad, zadivice vas cistocom i sredjenim zelenim povrsinama. U svom okruzenju ima veliki broj turistickih atrakcija. Stari Bar, tvrdjava Haj Nehaj, cije rusevine poticu iz XV veka i dvorac kralja Nikole predstavljaju istorijske i kulturne spomenike grada. Maslina stara preko 2000 godina i Skadarsko jezero kao jedan od najvecih rezervata ptica, veliki broj manastira i crkava za posetioce koji vole ovakav vid turizma.Pregrst festivala i kulturnih manifestacija : Medjunarodni TV festival, Susreti pod starom maslinom, Barski letopis. Uredjene plaže i uvale poput Čanja,Dobre vode, naterace vas da u Bar ponovo dodjete.

Stari deo grada, Stari Bar, pominje se u dokumentima koji potiču iz 9. veka. Dobro očuvani ostaci zidina i tvrđava kao i predivan pogled na celi grad i okolinu, obavezuju putnika da ga poseti. Na samom ulasku u grad nalazi se drvo masline staro između 2.000 i 2.500 godina. Ovo je najstarija maslina na svetu. Ova blagorodna starica još uvek daje plodove.

Obalom, zapadno od Bara, nalazi se Sutomore, smešteno uz predivnu peščanu plažu pored koje su nanizani brojni hoteli, odmarališta i kuće. Dalje put vodi kroz pitoma primorska mesta Buljaricu, Čanj i mnoga druga, uz obilje sunca i netaknutu prirodu. Ovaj deo obale završava se ljupkim gradićem Petrovcem koji sve više postaje turistički centar sa kvalitetnom ponudom i turističkom uslugom.

ISTORIJA

Bar je drevni grad za koji se vezuju i mnogobrojne legende. Malo je preciznih podataka o njegovim počecima.

Da je života na ovima prostorima bilo još u praistorijsko, ilirsko, grčko, rimsko doba potvrđuju arheološki nalazi značajnog obima i kvaliteta: ostaci neolitskog materijala pronađenog prilikom kopanja bunara u naselju Čeluga, neolitska sjekira iz Šušnja, Velja Mogila u Šušnju, tumulusi u selu Ravanj, razne vaze crnofiguralnog stila itd.

Stara maslina na Mirovici predstavlja spomenik prirode koji svedoči da je pre više od 2000 godina bilo organizovanih naselja na ovim prostorima.

Poreklo njegovog imena različito se tumači. Grčki naziv mu je Antibareos, rimski Antibarum, slovensko ime Bar.

Živeo je burnu i zanimljivu, “slavnu” i tragičnu istoriju, o čemu svedoče česta smenjivanja osvajača i vladara.

Početkom VII veka naseljavaju ga Sloveni. U IX veku bio je u rukama zetskih vladara koji su osnovali prvu slovensku državu. Prestonica kneza Vladimira bila je u Krajini (Ostros). U IX i X veku pripadao je vizantinskoj temi Dirahion - Prevalis.

Godine 1042. oslobađa ga zetski vladar Vojislav, porazivši u čuvenoj “Barskoj bitci” na padinama Rumije, golemu vizantijsku vojsku. Sin kneza Vojislava, Mihailo je 1077. godine ovde krunisan za kralja, dobivši kraljevske oznake od pape. Njegov sin i naslednik Bodin gospodari Barom (oko 1082. - 1101. godine). Upornim Bodinovim zalaganjem Barska biskupija 1089. godine dobija potvrdu nadbiskupije i tada Bar postaje crkveni centar Bodinove države.

Sredinom XI veka pripao je Duklji a posle opet Vizantiji do 1183. godine kada je sa ostalom Zetom ušao u sastav države Nemanjića. Pod vlašću dinastije Nemanjića bio je do 1360. godine. Za to vreme doživljava svoj najveći procvat. Imao je gradsku autonomiju, Statut, grb, kovao je i svoj novac. Stevan Nemanja Prvovenčani u biografiji svoga oca pominje “Slavni grad Bar” i to je prvi zapisani slovenski naziv grada.

Šezdesetih godina XIV veka, Bar prihvata vrhovnu vlast Balšića, čija je porodica stvarala samostalnu teritoriju u oblasti Skadra. Jelena, Đurađeva udovica i Balša III Bar smatraju svojom prestonicom.

Početkom XV veka, počinju vremena ratova i oblasnih gospodara. Bar prelazi iz ruku u ruke: od 1404. godine Mlečana, od 1412. godine ponovo Balšića, od 1421. godine despota Stefana Lazarevića, a od 1427. godine despota Đurđa Brankovića - kada Bar ponovo biva prestolnica Zete.

Već 1443. godine, Mlečani konačno osvajaju grad sa priobalnim krajevima, oduzevši ga od Stefana Vukčića Kosače, da bi ga Turci osvojili 1571. godine pod čijom vlašću ostaje 307 godina, sve do 1878. godine, kada grad oslobađaju Crnogorci. Prilikom oslobađanja, Bar je prilično porušen. Tada se deo stanovništva preselio uz samu obalu - Pristan, gde je i nastao Novi grad početkom XX veka.

Ministarski savet Kneževine Crne Gore 1908. godine donio je odluku da se nova varoš čija je izgradnja upravo počinjala, nazove Bar.U Baru je u XII veku nastao čuveni “Ljetopis popa Dukljanina” ili “Barski rodoslov”, literarno-istorijski spis, najstariji dokument te vrste u kulturi Južnih Slovena. U njemu je izloženo narodno kazivanje i istorijske legende od dolaska Slovena do sredine XII veka, zadržavajući se najviše na prošlosti Zete.

 

KULTURNO - ISTORIJSKI SPOMENICI

Stari Bar


Nalazi se na strmoj litici, nepristupačnoj sa tri strane, u podnožju planine Rumije. Odbram­beni položaj i izvor pitke vode, bili su najvažniji razlozi što se Stari Bar, za razliku od ostalih gradova na primorju, našao na oko 4 km udaljen od morske obale.

Ovaj grad, čiji su građani živeli od zanatstva, trgovine i gajenja maslina izgrađivan je sukcesivno tokom vekova. Najstariji delovi su na isturenom platou jedne hridi gde se nalazi kapija grada u iz X-XI veka. Nedaleko odavde, izdvojena od naseljenog dela, nalazi se Citadela koja je imala isključivo odbrambeni karakter.

U gradu se i danas nalaze ostaci mnogobrojnih crkava različitih stilova iz raznih perioda. Sačuvani su temelji romanogotske katedrale Sv. Đorđa iz XI veka, zatim dve gotske crkve Sv. Katarine i Sv. Venerande. Iz turskog perioda su barutana i amam.

Zapadni deo grada utvrđen je kasnije, najprije u XIV vieku, a zatim u doba venecijanske uprave u XVI veku. U ovom delu grada nalaze se ruševine crkve Sv. Nikole koju je podigla najverovatnije u XIII veku Jelena Anžujska, žena srpskog kralja Uroša.

Na malom raskrsnom trgu u centaru grada, dobro očuvana crkva posvećena Sv. Jovanu Vladimiru.

Izvan grada, severno od gornje tvrđave, nalaze se dobro očuvani ostaci akvadukta iz XVI i XVII veka vodovoda koji je dovodio vodu iz planine u grad.

Najnovijim arheološkim istraživanjima, otkri­vena je keramika iz VIII-VI v.p.n.e. iz vremena kada je ovde bilo ilirsko naselje.

 

Dvorac kralja Nikole


Izgrađen je 1885. godine, na samoj morskoj obali. Sastoji se od velikog dvorca, malog dvorca, kapele, stražarnica i zimske bašte. Godine 1910. dozidana je i prostrana plesna sala. U sklopu dvorca nalazi se i park sa velikim brojem mediteranskog rastinja (izmedju ostalog i plutino drvo).

Pred dvorcem je bio izgradjen i veliki drveni gat, koji je služio za pristajanje brodova i jahti, na kojemu je kralj Nikola dočekivao i ispraćao zna­čajne ličnosti, koje su ga posećivale na Cetinju.

U periodu od 1866. do 1916. godine i sam je imao deset jahti. Jednu od njih, “Sibil” ku­pio je od romanopisca Žil Verna, a njegova poslednja jahta “Rumija” potopljena je 1915. godine na mestu današnje gradske marine od strane austro-ugarske topovnjače.

Danas je dvorac Zavičajni muzej. U parku dvorca lociran je voz “Ćiro” sa dve lokomotive i dvoje putničkih kola, od kojih su jedna bila salonska kola kraljevske porodice, kao sećanje na železničku prugu Bar Virpazar, koja je puštena u saobraćaj još 1908. godine. To je bila prva železnička pruga u Crnoj Gori uskog koloseka (dužine 43 km.) i prolazila je kroz tunel, koji je bio dužine 1969 m. Ovom prugom saobraćaj se odvijao do 1959. godine.

Ovde je i veliki cvećarnik posebnog oblika nerđajuće konstrukcije, poklon italijanskog kralja Emanuela, koji danas služi kao ugostiteljski objekat pod nazivom “Knjaževa bašta”.


Haj - Nehaj


Ostaci srednjevekovnog grada Nehaja podignutog u XV veku. Nalazi se na udaljenosti od oko 10 km, sjeverozapadno od Bara na nepristupačnom brdu iznad mora na nad. visini od 225 m.

Prvi put se pominje 1542. godine, izgradili su ga Mlečani.

U samom gradu nalazi se crkva Sv. Dimitrija iz XIII veka sa dva oltara (pravoslavni i katolički), starija od samog utvrdjenja.

 

 

 

 

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa