LoginSV. TROJICA
- nalazi se ispred Citadele u Starom Gradu. Sagrađena je 1804. godine po ugledu na crkvu Uspenja Bogorodice ( XVIII v) obližnjeg manastira Podostrog. Enterijer crkve krasi visoka ikonostasna pregrada u baroknom stilu.SV. IVAN
– Prvobitno je bila sagradjena je u VII veku u obliku rotonde. Današnja crkva je podignuta na njenim temeljima i ima pravougaoni oblik. Naročito je stradala u zemljotresu 1667.g.i kasnije više puta obnavljana. Sadašnji izgled građevine potiče sa kraja XVII veka, a sastoji se od tri odvojene celine: crkve, zvonika i biskupskog dvora. Crkva predstavlja primer jednobrodne bazilike sa bočnim kapelama, horom i sakristijom. Crkveni toranj je završen 1867.g., a nalazi se na severnoj strani od ulaza. U crkvi se čuva ikona “Madona in punta” (Budvanska gospa) iz XIV- XV veka koja je, ujedno, najveća svetinja i zaštitnica grada Budve, kao i nekoliko značajnih starih ikona iz XVII i XVIII v. Do 1828.godine, kada je budvanska biskupija i formalno ukinuta, crkva je služila kao katedrala.ST. MARIJA in punta
- Osnovana je 840.g. u sklopu benediktinskog manastira o čemu svedoči natpis na njenom severnom unutarnjem zidu. Sagrađena je u pravcu sever – jug i time prilagođena konfiguraciji terena (lat. in punta – na rtu ). Ima dva zvonika. Stariji, kvadratnog oblika, na jugoistočnoj i mlađi, sa tri otvora za zvona, dograđen u XVII veku, na severnoj strani. Nakon benediktinaca, crkvu preuzima franjevački red “Male braće”koji su ovde boravili do dolaska Francuza 1807.g. Poznato je da je u njoj, u XIV veku, prilikom svog boravka u primorskim krajevima, car Dušan izdao jednu povelju.SV. SAVA
- Nalazi su u Starom Gradu u neposrednoj blizini crkve St. Maria in punta. Veoma malih dimenzija, crkva predstavlja romaničku jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom okrenutom prema istoku, bez zvonika. Sagrađena je i oslikana živopisom u XII veku. Pominje se u povelji Zetskog vladara Balše III 1413.g. Za vreme mletačke vladavine u ovoj crkvi se na jednom oltaru služila i liturgija za pravoslavne i misa za katoličke vernike.
SV. MARIJA de Kastello
- Kao što i samo ime navodi crkva Santa Marija de Kastello nalazila se unutar budvansog Kastela, odnosno tvrđave-Citadele. Zbog uklapanja ostatka razrušene crkve u sistem kasnijih građenja zidova unutar austrijskog utvrđenja teško se prepoznaje izgled crkve. Ipak se po ostacima može zaključiti da je predstavljala jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom na istoku i portalom na zapadnoj strani. Ova crkva je u unutrašnjosti bila prekrivena fresko slikarstvom, a datuje se u XII-XIV vek.

SV. ARHANĐEL MIHAILO - Crkva na starom budvanskom groblju, sagrađena je 1848.god.

SV. PETKA je jednostavne arhitekture, sa zvonikom na preslicu sa tri okna. Ukrašena je živopisom koji je 1747.g. uradio pripadnik čuvene bokokotorske slikarske škole Rafailo Dimitrijević iz Risna. Ikonostas je radio Nikola Aspioti sa Krfa.


SV. NIKOLA – nalazi se na istoimenom ostrvu pored Budve. Sa sigurnošći se ne zna kada je sagrađena, ali je svakako veoma stara (prije XVI v.). Obnovljena 1864.g. Oko crkve se nalazi staro groblje na kome su se jedno vreme sahranjivali i sami Budvani.

SV. PREOBRAŽENJA
(Sv Stefan)– Omanjih je dimenzija, a nalazi se u blizini ulaza u Sv. Stefan. Sagrađena je u XVI, a ukrašena freskama u XVII v.

SV. STEFANA – stara crkva iz XV veka podignuta je na najuzvišenijem delu poluostrva. Po njoj je celo naselje – gradić dobilo ime.

SV. ALEKSANDRA NEVSKOG – nešto većih dimenzija, sagrađena je u XIX v. neposredno pored stare, omanje crkve Sv. Stefana. Prvobitno je, takođe, bila posvećena Sv. Stefanu, a kasnije 1939.g. Sv. Aleksandru Nevskom. Ikonostas koji krasi unutrašnjost crkve uradio je petrovački slikar Marko Gregović.

SV. TOMA I SV. ILIJE - Iz XIV i XV v. u Petrovcu.

SV. NEDJELJA - iz XV v. na malom istoimenom ostrvu ispred Petrovca. Sagrađena je od mornarskih priloga, a postoji i legenda da ju je sagradio jedan grčki moreplovac koji se prilikom brodoloma spasio na toj hridini

SV. KRSTA - u Novoselju kod Petrovca. Sagradjena u XIV v., a ukrašena freskama sa početka XVII v.

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa