Login

MANASTIR PODLASTVA 

 
Manastir Podlastva je najznamenitiji i najznačajniji sakralni spomenik Grblja, ujedno i jedini aktivni manastir u ovoj oblasti. Udaljen je 8 km od Budve, a ime je dobio po selu Lastva Grbaljska. Usled nedostatka bilo kakvog sigurnog izvora, tačno vreme zasnivanja ovog verskog centra nije poznato. Narodne legende, koje se i danas prepričavaju po grbaljskim selima, kao vreme zasnivanja navode 1350. godinu, pripisujući kritorstvo srpskom caru Dušanu. Jedna od legendi tvrdi da je pre izgradnje manastira, postojala na njegovom mestu starija, manja crkvica, koja je služila kao punkt preko kojeg su se duhovna lica otiskivala za Svetu Goru. 

 

MANASTIR STANJEVIĆI 


Na južnim lovćenskim padinama, okrenutim prema moru, nalaze se ostaci manastira Stanjevići iznad sela Pobora. Manastir se nalazi na nadmorskoj visini od oko 600 metara, a ime je dobio po poborskom bratstvu Stanjevići, koje je tu živelo. Kao važna strategijska tačka i uporište, manastir Stanjevići je u vreme Mletačke Republike bio kasarna. Kao boravište cetinjskih vladika prvi put se pominje 1714. godine, kada su za vreme napada na Crnu Goru Turci spalili Cetinjski manastir. Mletačka vlada je ustupila Stanjeviće crnogorskom mitropolitu Danilu Petroviću, a on je postojeće utvrđenje pretvorio u manastir i tu se zajedno sa cetinjskim kaluđerima nastanio. Međutim, posle obnavljanja Cetinjskog manastira vladika Danilo se vratio na Cetinje. 


MANASTIR PODOSTROG 


Manastir Podostrog se nalazi 2 km severno od Budve, ispod brda Ostrog, po kome je i dobio ime. Ima dve crkve posvećene Sv. Gospođi. Mala crkva je mnogo starija i nalazi se na severozapadnoj strani. Duga je 4 m, široka 2,5 m i liči na kapelu. Iznad ulaznih vrata nalazi se natpis, iz kojega saznajemo da je crkvica obnovljena 1630. godine. Njena unutrašnjost je ukrašena freskama, koje su premazane krečom i tako oštećene. Freske, verovatno, datiraju iz godine kada je izvršena i obnova crkvice. Uz crkvicu se nalazi i priprata (3 x 2 m) koja je takođe bila ukrašena freskama. Austrijancima je ova crkva sa pripratom služila kao zatvor. Oni su i oštetili jedan deo fresaka. U ovoj crkvici bio je sahranjen crnogorski vladika Danilo, koji je umro u Podostrogu 1735. godine. 


MANASTIR PODMAINE 


U severoistočnom delu Budvanskog polja, s desne strane puta, koji vodi za Podostrog, nalazi se manastir Podmaine. Nema podataka kada je sagrađen ali sudeći po njegovom izgledu može se predpostaviti da je to bilo vrlo davno. Manastir je posvećen Sv. Petki. Spoljašnjost crkve je prilično jednostavna, sa zvonikom na preslicu sa tri okna. Unutrašnjost je živopisana radovima Rafaela Dimitrijevića, poznatog zografa iz Risna, 1747. godine. Ikonostas je radio čuveni grčki slikar Nikola Aspioti. U Crkvi se čuva panagijar Maksima Mileševca iz XVIII v., izgrađen od drveta i okovan srebrom, sa likovima sv. Trojice i 12 jevanđelista. Tu se nalaze i tri stare ikone, kao i dva velika srebrna kandila, koja je crkvi poklonio Rade Krapović, mletački general iz sela Mažići (XVIII v.) 


MANASTIR PRASKVICA 

 

Manastir Praskvica je jedan on najčuvenijih paštrovskih manastira. Udaljen je od Budve 8 km. Nalazi se na šumovitoj padini iznad Miločera, u neposrednoj blizini Jadranske magistrale. Ime je dobio po istoimenom izvoru, čija voda ima ukus praskve (breskve). Manastir je podignut, po narodnom predanju, u XI v. (1050. g.) Istorijski izvori ga pominju prvi put tek 1307. godine, kada mu je kralj Milutin Nemanjić prilikom dolaska u Kotor dao priloge. Manastir je opasan zaštitnim zidom. Ima dve crkve, manastirski konak i zgradu stare škole. Manja crkva je posvećena Sv. Trojici, a veća Sv. Nikoli. 


MANASTIR DULJEVO 

Severoistočno od Praskvice, na padinama Paštrovske gore nalazi se manastir Duljevo, na nadmorskoj visini od oko 450 m. Put od manastira Praskvice do Duljeva i dalje do Paštrovske gore izgradio je krajem XVIII i početkom XIX v. Rus Jegor Stroganov. U pisanim izvorima spominje se prvi put 1677. godine, kada su paštrovski glavari na jednom zboru izabrali igumana manastira. 

 

MANASTIR REŽEVIĆI 


Sedam kilometara od Miločera u pravcu Petrovca nalazi se manastir Reževići, pored same Jadranske magistrale. Ime je dobio po paštrovskom plemenu Reževići. Tačno vreme zasnivanja ovog značajnog verskog centra nije poznato a sa apsolutnom sigurnošću ne možemo ni utvrditi ko su bili njegovi ktitori. Teško je ustanoviti da li je na mestu sadašnjeg manastira u dubokoj prošlosti postojao neki antički hram, kako tvrdi jedna od brojnih paštrovskih legendi. Arheološka istraživanja bi svakako razrešila mnogo toga nepoznatog u genezi manastira Reževići. 


MANASTIR GRADIŠTE  

 

Nalazi se oko 7 kilometara istočno od Petrovca, na jednom uzvišenju iznad auto-puta koji vodi za Bar. Po predanju, i ovaj manastir je bio "filijala lavre Dečanske" Sazidan je 1116. godine, na mestu gde je nekada postojalo navodno grčko i rimsko groblje. Spominje se u povelji kralja Milutina, izdatoj u Kotoru 1307. godine. Manastirski kompleks obuhvata tri crkve (parohijalnu crkvu Sv. Nikole i filijalne crkve - Uspenja Bogorodice i Sv. Save), manastirski konak, zgradu bivše škole i deo odbrambenog zida sa puškarnicama. 

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa