Login

Budva se smatra jednim od najstarijih naselja na Jadranu. Legenda, koja svoju potvrdu ima u mnogim grčkim mitovima, kaže da je Budvu osnovao Kadmo, sin feničanskog kralja Agenona. Proteran iz Tebe stigao je u ove krajeve na volovskoj zaprezi i osnovao Budvu.

Usponi velikih mediteranskih kultura obeležili su duh ovog grada, koji se oseća i danas, kada je Budva izrasla u jedinstveni turistički biser ovog dela Jadrana. Kao turistička destinacija ovaj grad je poznat od davno - prvi turisti ovde su stigli još 1923. godine, a danas Budvu često nazivaju i "metropolom turizma" jer je najposećenija destinacija u Crnoj Gori i jedna od najposećenijih na Jadranu. Ono što privlači ljude i dovodi ih u Budvu je pre svega nešto što je priroda darovala ovom kraju, a darovala mu je neponovljivu lepotu sunca, mora i nisku bisernih plaža u podnožju gorostasnih planina. Tu su takođe dva ribarska naselja, Rafailovići i Bečići,  koja svojim lepim plažama i tihim noćima ovom delu Jadrana daju romantičnu notu.

Panoramom budvanske rivijere rasprotranjeni su slikoviti, prirodnim lepotama prožeti gradići koji ovom delu obale daju neponovljivu draž. Izdvajaju se Sveti StefanPržno i Petrovac. Velika vrednost Budve je i njeno kulturno i istorijsko nasleđe: brojni spomenici, iskopine, tvrdave, manastiri, crkve …

 
U bogatstvu reljefnih oblika, specifičnom tlu i podneblju, rasprostire se bujna vegetacija kao izrazita suprotnost krševitom zaleđu. Kulturne biljke sredozemnog podneblja su veoma rasprostranjene. Budvanska rivijera je poznata po maslinama čije ulje i plod daju posebnu draž morskim specijalitetima.
A tu su i vinova loza i smokva. Pored čempresa kojima je najbogatija, obala je puna: mandarina, limunova, pomorandži, narova... U parkovima i oko kuća odavno su se odomaćili lijanderi, palme i porodice mimoza

Po fauni ovaj se kraj ne razlikuje od susednih delova Crnogorskog primorja. Od divljači prisutni su zec, lisica, kuna, lasica, vidra, divlja svinja. Ptičji svet je takođe bogat i raznovrstan. Sve ptičje vrste i divljač pod određenim su režimom zaštite.Budva je prema pučini mora otvorena u njegovom najjužnijem, najtoplijem i najdubljem delu. Stenovito dno, kakvo je najčešće pred Budvanskom rivijerom, bogato je biljnim i životinjskim svetom. Ono je obraslo zelenim, mrkim i crvenim algama u čijem gustom spletu žive mnoge vrste riba koje tu tragaju za hranom: cipal, ušata, pirka, špar, sapa. Uz kamen se drže: zubatac, brancin, škarpina, orada, arbun, sarag. U jatima po površini kreću se iglice, lokarde i gof. Osim ovih navedenih, u našem moru živi još preko 300 vrsta i podvrsta ribe. Česte su i hobotnice, sipe, lignje i najvedniji stanovnik Jadrana, jastog. Od školjki tu su dagnje, kamenice i prstaci.


Ponuda u budvanskim
restoranima je veoma raznovrsna. Dominantna je mediteranska i crnogorska nacionalna kuhinja. Naravno u prvom planu su morski specijaliteti uz koje su nezaobilazni masline i vino.


Turistički sadržaj ovog grada obogaćuju i tradicionalne manifestacije kulture, zabave, nauke. Posebna priča je
noćni život po kome je Budva takođe poznata, njene ulice i trgovi žive do duboko u noć i ako se prepustite budvanskoj večeri i krenete za ritmom koji vam srce diktira i sigurno će vam se dogoditi sjajna zabava. Na kraju tu je i tradicionalno gostoprimstvo koje ce vaš boravak ovde učiniti još ugodnijim.

 

KULTURA

Grad teatar jedna je od manifestacija po kojoj je Budva prepoznatljiva na prostorima bivše Jugoslavije i u Evropi, a osnovan je sa ciljem da poboljša turističku ponudu.

Ljubitelji pozorišta, koncerata, književnih večeri, kako poznatih tako i književnika koji treba da se afirmišu, likovne i muzičke umetnosti, mogu uživati u raznovrsnosti programa koji traje od sredine jula do kraja avgusta.

Krajem juna međunarodni muzički festival »
Pjesma Mediterana« okuplja brojna poznata imena iz sveta muzike, od kojih većinu tokom čitavog leta možete sresti u metropoli turizma, a održava se tri noći na Trgu Slikara ispred zidina Starog grada. Pored takmičarskog dela domaćih i stranih izvođača u mediteranskoj i pop muzici, u revijalnom delu se predstavljaju svetski poznata imena iz sveta muzike i mode.

Davne 1983. godine osnovana je ženska vokalna grupa »Harmonija« koja je aktivna i danas. »Harmonija« je 1994. godine izdala audio kasetu a sredinom 2001. godine i CD pod nazivom »More ljubavi«.

Gradska muzika osnovana je 1906.g i uz povremene pauze u radu i danas je jedno od glavnih obeležja grada Budve.

Spomenici kulture (
crkve, manastiri, tvrđave...) svedoci su prošlosti ovog kraja i još jedna u nizu atrakcija. Tu je i jedan od najznačajnijih pravno-istorijskih akata u Crnoj Gori je sredovekovni Statut Budve. Saznaćete nešto više o njima ako izaberete neku od opcija ponuđenih na ovoj strani.

 

KULTURNE INSTITUCIJE
 
KULTURNI PROGRAMI (Institucije)

JU SPOMEN DOM "REŽEVIĆI"

Javnu Ustanovu Spomen dom "Reževići" osnovala je novembra 1996. god. SO Budva i ima sedište u obnovljenom kamenom zdanju nekadašnje osnovne škole koja se nalazi u Reževićima uz magistralni put na 5-om kilometru od Petrovca prema Budvi u blizini manastira Reževići. Stara škola sagrađena je 1856.g. i njen osnivač je arhimandrit Dimitrije Perazić.Sa manjim ili dužim prekidima radila je sve do 1962.god. Osnovna delatnost Spomen doma je galerijsko-muzejska, potom preduzimanje mera i aktivnosti na prikupljanju, proučavanju, čuvanju i izlaganju materijala arheološko-etnografskog, istorijskog i umetničkog karaktera,te formiranje i obogaćivanje različitih kolekcija, legata, zbirki... Spomen dom "Reževići"u domenu svoje delatnosti organizuje izlaganje pokretnih dobara značajnih za kulturu, umetnost, nauku i obrazovanje, izdaje prateće naučne i stručne publikacije-kataloge i zbornike radova. Saradjuje sa drugim kulturnim, naučnim, društvenim i privrednim subjektima, organizovanjem razgovora, tribina, tečajeva, predavanja, promocija, umetničkih, poetsko-muzičkih večeri...

JU Spomen dom "Reževići" u svom sastavu ima: galeriju, biblioteku, arhiv, etno sobu...

 

JU "MUZEJI, GALERIJA I BIBLIOTEKA" Budva

Kao što iz imena institucije proističe, ona se u osnovi bavi muzejskom, galerijsko-izložbenom i bibliotečkom delatnošću. Takođe organizuje književne večeri i okrugle stolove afirmišući književni medij i pokrećući bitna kulturološka pitanja. Institucija, pored radnih jedinica, sadrži i konzervatorsko -restauratorsku službu, kao i službu preventivne zaštite spomeničkog fonda. U okviru Spomen doma "Stefan Mitrov Ljubiša", organizuje, već tradicionalnu, manifestaciju "Ljubišini dani" (27-28. februar) u okviru koje se svake četvrte godine održavaju simpozijumi sa međunarodnim učešćem, posvećeni životu i delu ovog našeg istaknutog pisca. U okviru institucije uspešno funkcioniše i izdavačka kuća "Mediteran" - Budva.

 

RADNE JEDINICE: "MUZEJI"

  Muzejska delatnost u Budvi, svoje osnivanje vezuje za godinu 1962. kada je i počela da se konstituiše arheološka zbirka i to na osnovu otkrivenog materijala sa iskopavanja sprovedenih 1957-58.g. U to vreme zbirka arheoloških predmeta izlagana je u neuslovnim prostorima koji nisu odgovarali elementarnim muzejskim standardima.

    Posle neobično vrednih i bogatih otkrića, koja su usledila nakon zemljotresa 1979.g, a koja broje oko 4.000 nalaza (2.500 eksponata) iz budvanske nekropole, stvorili su se uslovi za formiranje ozbiljne koncepcije muzejske delatnosti sa odgovarajućim specifičnim prostornim rešenjima. Danas u okviru javne ustanove "Muzeji, galerija i biblioteka" Budva, "Muzeji" su u organizacionom smislu naklompleksnija radna jedinica, a podrazumjevaju delatnosti u okviru: Muzeja grada Budve (arheološka i etnografska zbirka) i Spomen doma "Stefan Mitrov Ljubiša" i u sklopu ovih, bibliotečke službe i službe preventivne zaštite. Kompleksnost ovako zamišljene muzejske delatnosti proističe iz potrebe da se prikaže kulturno-istorijska osobenost razvoja života u jednoj manjoj oblasti jedinstvenog podneblja kakav je Mediteran, životnih i istorijskih uslova sa etnogenezom koju čini prožimanje različitih kultura, kakve su kulture Ilira, Grka, Rimljana, Vizantije, Slovena i ostalih, kao i specifičan profil sveden na umetnost, arheologiju i etnografiju kraja. Kao takvi, budvanski "Muzeji" predstavljaju riznicu kulturne istorije ovoga grada i ove destinacije uopšte, sa posebnim karakteristikama proizvoda ljudskog duha i umetničkog nadahnuća.

   Otvaranje prve adekvatne muzejske zgrade (Muzej grada Budve – 2003.god.) i, kako se, takođe, sa nadom očekuje, osposobljavanje i otvaranje Arheološkog muzeja, je od vanrednog sveopšteg, kulturnog i naučnog interesa za grad Budvu, Crnu Goru i šire.

Adresa:
Petra I Petrovića 11, Stari grad
85310 Budva
e-mail: muzejibd@cg.yu
tel. 381 86 453 308

Radno vreme:
01/06 – 01/10 svakog dana 09.00 – 22.00
01/10 – 01/06 svakog dana osim ponedjeljka 08.00 – 21.00

 

"MODERNA GALERIJA"

   Budvanska Moderna galerija, kontinuirano i uspešno je prisutna na likovnoj mapi Crne Gore od 1972. god. Visoka zahtevnost i kriterijumi pri izboru izlagača, već na početku njenog postojanja, obezbedili su joj mesto renomirane galerije. U njoj su, bilo samostalno ili kolektivno, izlagala i bila predstavljena najveća imena savremenog likovnog izraza, ne samo Crne gore, već i bivše Jugoslavije, kao što su: Petar Lubarda, Milo Milunović, Milan Konjović, Sava Šumanović, Peđa Milosavljević, Zlatko Prica, Edo Murtić, Filo Filipović, Cvetko Lainović, Nedeljko Gvozdenović, Nikola Graovac, Gligor Čemerski, Vojo Stanić, Srđan Vukčević, Dragan Mojović, Milan Tucović i dr. Moderna galerija je organizator I Internacionalnih likovnih susreta u Crnoj Gori 1974.god. Ugostila je mnoge strane umetnike: Gutuza, Tabuchia, Pigoznissa, Mosjenka, Nandija, Mulena Estrugu i dr.

   Fundus Moderne galerije broji 218 slika, crteža, akvarela, gravira i skulptura, koji su se, najvećim delom, putem poklona, našli u njenim zbirkama. Među njima, najvrednija je jedinstvena kolekcija Savremeni ekspresionisti. U njoj posebno mesto zauzimaju platna Šveđanina Lindstro,a i Japanca Tabuchia. Ova retka kolekcija poklonjena je Budvanskoj Modernoj galeriji zaslugom njenog dugogodišnjeg rukovodioca Jovana Ivanovića i bračnog para istaknutih slikara Ljubinke i Bate Mihailović.Galerija raspolaže sa dva prostora predviđena za izlagačku delatnost od kojih je jedan veći, površine 14m x 7m , jako interesantan i pogodan za raznovrsne pa i one najzahtevnije postavke, i drugi, manji 5m x 7m.

Adresa:
Ul.Cara Dušana Stari grad
85310 Budva
e-mail: galerija@cg.yu
tel. 381 86 451 343

Radno vreme:
01/06 – 01/10 svakog radnog dana 08.00 – 14.00 i 17.00 – 21.00
01/10 – 01/06 svakog radnog dana 08.00 – 14.00 i 17.00 – 22.00

 

"BIBLIOTEKA"


   Prvi poznati podatak o počecima organizovanja rada Nacionalnih bibloteka na području Budve datira iz 1864., a u Paštrovićima od 1890. god. 1900. god. kada u Budvi postoje 2 čitaonice sa bibliotekama. Krajem 1926. god. dolazi do spajanja ovih orgnizacija. Od 1960. radi u sastavu Narodnog univerziteta, pa Kulturnog centra od 1972. god, a od 1992. je u sastavu JU "Muzeji, galerija i biblioteka" Budva i predstavlja matičnu Biblioteku opštine Budva. U svom sastavu ima ogranak u Petrovcu i koordinira rad sa školskim bibliotekama. Poseduje fond od oko 60.000 knjiga. Područno odelenje u Petrovcu broji 12.640 knjiga i trajno je smešten u zgradi Crvene komune. Fond matične biblioteke u Budvi je kompjuterski obrađen. Budvanska biblioteka spada u red vodećih institucija ove vrste u Crnoj Gori. Ovakvu svoju visoku reputaciju, Biblioteka je uspela da postigne naročito brojem i kvalitetom nabavljenih izdanja, što je rezultiralo povećanim brojem čitalaca u odnosu na broj stanovnika opštine Budva.

Adresa:
Ul.Mediteranska/zgrada Zeta Filma
85310 Budva
e-mail: muzejibd@cg.yu
tel. 381 86 452 037

Radno vreme:
svakog radnog dana 8.00 – 20.00 i subotom 8.00 – 12.00

 

RODNA KUĆA STEFANA MITROVA LJUBIŠE

(Budva, 1824 – Beč, 1878) istaknutog političara, književnika, publiciste i prevodioca, takođe, je sastavni deo ove radne jedinice. U Spomen domu se nalazi postavka vezana za život i delo ovog svestranog Budvanina a čine je zvanični dokumenti, lična prepiska, novinski članci, pojedina izdanja njegovih dela kao i razni predmeti.

Adresa:
Ul.Cara Dušana, Stari grad
85310 Budva
e-mail: muzejibd@cg.yu
tel. 381 86 452 060

Radno vreme:
svakog radnog dana 08.00 – 14.00 i 17.00 – 21.00

 

ODELENJE ZA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE POSLOVE I GRAFIČKI DIZAJN

U sklopu naše Ustanove radi i posebno odelenje koje se bavi preventivnom zaštitom, konzervacijom, restauracijom i grafičkim dizajnom. Za potrebe pravnih i fizičkih lica izrađujemo grafički materijal. Preko ove službe vrši se prodaja autentičnih suvenira. Svi zainteresovani mogu nas kontaktirati na:

Adresa:
Ul.Cara Dušana
Stari grad
85310 Budva
e-mail: galerija@cg.yu
tel. 381 86 453 321

Radno vreme:
svakog radnog dana 8.00 – 14.00

 

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa