Login

 
Crkva se nalazi u severoistocnom delu gradskog jezera Kotora,do severnih gradskih vrata.Podignuta je na mestu jedne starohriscanske bazilike od koje su,pored osnove,pronadjeni ostaci crkvenog namestaja I krstionice,sto se moze videti u sakristiji na 1.5 m ispod nivoa sadasnjeg poda.

Danasnja crkva je podignuta 1221 godine.Jednobrodna osnova joj je podeljena na tri traveja.Nad sredisnjim travejom uzdize se kupola sa iznutram okruglim,a spolja oktogonalnim tamburom.Nad zapadnim travejom svod se oslanja na masivna rebra pravougaonog preseka.

Portali,na zapadnoj I juznoj fasadi,blago su profilisani,a njihove lunete imaju sistem srpastih romanticnih lukova.Dve bifore,na C zapadnoj fasadi (kasnije preuredjena u rozetu) I apsidi,kao I vise romanicnih oblikovanih otvora dobro osvetljavaju unutrasnjost.Fasade su gradjene naizmenicnim redovima sivog I crvenkastog kamena.Friz slepih arkadica tece ispod krovnog venca.

Crkva je u vise navrata pretrpela promene I dogradnje na severnoj strani.U 15. veku dozidana je kapela Sv.Ivana I vezana prostorija do sakristije,pa je taj deo spojen sirokoim lukom sa crkvom.U 18. veku je dozidan barokni zvonik.

Crkva je pocetkom 14. veka bila zivopisna.Od fresaka su sacuvani samo fragmenti:Hristos Pantokrator,u kupoli nekoliko stojecih figura,na zapadnom zidu:svadba u Kani na juznom,I ostaci vise scena koncentrisanih oko Raspeca,u apsidi.Po sacuvanom potpisu na macu arhandjela Gavrila doznaje se da je njihov autor bio Manojlo,grcki slikar,kojega pominju I pisani izvori.

U crkvi se cuva jedno drveno Raspece iz 14. veka,dva barokna oltara od raznobojnog mermera i nekoliko slika mletackog porekla,medju kojima se istice Obracanje sv.Pavla od A.Zankija.Reljefe na sarkofagu blazene Ozane izradio je A.Augustincic,a bronzane reljefe sa scenama iz njenog zivota na dvokrilnim ulaznim vratima V.Lipovac

 

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa