Login


Palata čuvene kotorske plemićke porodice Drago smeštena je na trgu Sv.Tripuna, dijagonalno orjentisana u odnosu na njega, severno od katedrale, do biskupskog dvora.

Sastoji se iz dva krila, od kojih je južno, ono prema katedrali, uglavnom, sačuvalo odlike zrele gotike – bifore, trifore, reljefne timpanone, nekoliko porodičnih grbova sa zmajem kao osnovnim simbolom i druge stilske elemente. Neki od konstruktivno-dekoratvnih detalja, poput spratne trifore na istočnoj fasadi, rekonstruisani su prema nađenim podacimma u najnovije vreme.

Posebno lepo su skulpturisane konzole u zasvođenom prolazu ispod palate. To su, u stvari, polukapiteli sa floralnim ukrasima, glavama anđela i porodičnim grbovima, sve izvedeno u poludubokom reljefu u maniru zrele gotike 15.veka, kada je palata bila sazidana.

Enterijeru palate je delimično vraćen prvobitni izgled. Na osnovu pronađenih podataka, rekonstruisana je velika ''gotička'' sala sa drvenom tavanicom s lepezasto raspoređenim profilisanim gredama.

Novije krilo palate, ono usmereno prema trgu, iz doba je baroka. U njemu su sekundarno upotrijebljena vrata na balkonu drugog sprata sa lepo klesanim gotičkim frontonom, preuzet sa starijeg dela palate.

Sada je u palati smešten Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture.

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa