Login


Kompleks palate ugledne kotorske vlasteoske porodice Bizanti izlazi jednim delom na glavni grdski trg ''od oružja'', a drugim na ulicu koja vodi ka katedrali i susedni trg.Ona, u stvari, zauzima skoro čitavu jednu gradsku insulu. Najstariji tragovi gradnje u sklopu palate vezuju se za vreme romanike. Međutim, najveće adaptacije su se dogodile tokom 17. veka, kako u spoljnom izgledu fasade, tako i u njenom unutrašnjem rasporedu.

Gradnju današnje palate, sa aneksima, vezuju arhivski izvori za 1641. godinu. Značajnije adaptacije su morale biti obavljene posle velikog zemljotresa iz 1667. godine. Tadašnji vlasnik Nikola Bizanti dodao je severni trakt sa velikom, kasnije zazidanom, lođom na prvom spratu, a na pročelju istakao porodični grb, lava u pokretu nad tri desne grede, i svoj inicijal ''N.B.'' sa datumom: ANNO D. MDCLXXIII (1673).

Kompleks palate je koncentrisan oko unutrašnjeg otvorenog dvorišta iz kojega se, spoljašnjim stepeništem, dolazi do spratova. Reprezentativni izgled zgrade upotpunjuju profilisani otvori, bogati plastični ukrasi na nadvratniku glavnog portala, a skromniji na unutrašnjim portalima. U unutrašnjem dvorištu nalazi se bunar sa bogato dekorisanom krunom sa grbom u baroknoj kartuši. Tu je do Drugog svetskog rata bio i kameni kip mletačkog providura Pietra Duoda, podignut od kotorskih građana 1691. godine.

Palata se dogradnjom širila prema južnoj strani, tako da je u njen sklop ušla i susedna crkva Sv.Nikole, iz 14. veka, koja je nekad bila sedište kotorskih pomoraca.

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa