Login


Naspram glavnih gradskih vrata na prostranom Trgu od oružja uzdiže se gradski toranj sa satom. To je trospratno robustno zdanje zidano tehnikom ''bunjato'', masivnim kamenim kvaderima udubljenih ivica. Takva tehnika zidanja bila je omiljena u doba renesanse, ali se zadržala i tokom baroka.

Toranj je podignut 1602. godine za vreme mletačkog providura Antonija Grimaldija, čiji su inicijali uklesani na grbu iznad ulaznih vrata na kome je ispisana i navedena godina. Veruje se da se na tom mestu u srednjem veku nalazio stub srama (torris torturae) na što i danas podseća, doduše obnovljena, kamena piramida ispred tornja.

Toranj ima prizemlje, dva sprata i otvorenu lođu u kojoj je smešten satni mehanizam. Spratovi su naglašeni horizontalnim vencima. Dve fasade, južna i zapadna, su vidljive, dok su druge dve utopljene u susedne zgrade. Na drugom spratu su dva okrugla brojčanika. Na zapadnoj fasadi, okrenutoj prema gradskim vratima, bilo je uklesano više natpisa sa sentencama i pohvalnim tekstovima koji se odnose na mletačke providure. Neki su otučeni još za vreme mletačke uprave, kako bi se sprečio kult pojedinih ličnosti. Do danas su se očuvala samo dva natpisa – jedan se odnosi na providura Antonija Kontarina, a drugi najverovatnije, na A.Grimaldija, koji je imao zasluge za izgradnju ovoga tornja za sat.

U brojnim zemljotresima, posebno u poslednjem 1979. godine, toranj se znatno nakrivio na zapadnu stranu, oko 20 cm po vertikali. Dalji proces naginjanja zaustavljen je osiguravanjem njegovog temelja.

 

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa