Login  
                                      


   Nacionalni park Prokletije
, peti nacionalni park u Crnoj Gori proglašen je 2009. godine. Prostire se na površini 16.630 ha i obuhvata dva rezervata prirode: Volušnicu i Hridsko jezero. Zona zaštite oko parka je 6.252 ha.


   Na severu je ograničen Gusinjsko-plavskom dolinom, na jugu visokim grebenima planine i albanskom granicom, na zapadu je reka Grnčar a na istoku planina Bogićevica.


  Glavne odlike Prokletija koje su uticale na proglašenje područja od nacionalnog značaja su karakteristični krečnjački reljef i prirodne lepote. Stene, koje su se formirale u oligo-miocenu, krečnjačkog su i  dolomitskog sastava. Reljef obiluje visokim vrhovima i kraškim oblicima (jame, pećine, uvale itd). Oštri vrhovi i izuzetno strme padine čine ovaj predio nepristupačnim. Najviše tačke su Zla Kolata (2.534 m), Maja Kolata (2.528 m) i Maja e Rosit (2.524 m). Najviši vrh Prokletija je Jezerski vrh (2.692 m) a ujedno je i najviši vrh Dinarskih planina.


   Izmedju planina Prokletija i Visitor nalazi se Plavsko jezero, u opštini Plav. Ono je ledničko jezero na visini 906 m iznad nivoa mora. Pruža se pravcem sever-jug u dužini 2160 m, širine 920 m sa najvećom dubinom 9 m. Iz jezera ističe reka Lim.


   Planinski vrh Zla Kolata, visok 2.534 m, se nalazi u Crnoj Gori blizu granice sa Albanijom, i predstavlja najviši vrh Crne Gore.

 

 

                                               

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa