Login

Najpoznatija od njih je priča o poznatom gusaru Liko Ceni. Lico Cena je bio najpoznatiji gusarski vođa. Svakog dana sa svojom vojskom gusara napadao je mnogobrojne trgovačke brodove, a ponekad čak i cele flote. Jednom prilikom potopio je brod na kojem su bili piligrami koji su krenuli na hodočašće u Meku. Kada je Turski sultan čuo za ovo naredio je da Liko Cena mora biti nadjen i zarobljen, a da će onaj koji ga uhvati ili ubije biti bogato nagrađen. Ali baš u to vreme na moru se pojavio još jedan jako opasan gusar Lambro ili Aralampije, kako su ga jos zvali. Poreklom iz Grčke Lambro je veoma dobro znao more. Vesti o njegovim nedelima su veoma brzo stigle do sultana, i sultan je doneo odluku da će biti bogato nagrađen onaj koji ubije Lambra. Vreme je prolazilo i niko nije mogao da porazi Lambra, pa je sultan morao da pošalje poruku Liku Ceni u kojoj je obećao da će mu oprostiti sve što je uradio ukoliko on porazi Lambra. Liko je sa radošću dočekao poziv i rekao da će " ili uhvatiti Lambra ili umreti". Ubrzo dolazi i do duela izmedju dvojice gusara i Liko ubija Lambra. Turski sultan je poštedeo Likov život i dao mu titulu kapetana. Poznati Ulcinjani, Likovi potomci,takođe su bili uvaženi kapetani.

Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa