Login

Najveći procvat Ulcinj doživljava u doba Nemanjića (12.-14. vek). Tada postaje značajan centar trgovine i pomorstva u srednjevekovnoj državi Nemanjića. Kao feudalni posed služio je i kao rezidencija po stare dane vladarima i njihovim suprugama.

Posle Nemanjića i Balšića grad zauzimaju Mlečani, a kasnije i Turci, koji grad pretvaraju u snažnu tvrđavu i daju mu potpuno orentalni izgled, sa džamijama, hamamima, česmama, uskim i krivudavim uličicama. Dalje kroz istoriju grad je bio naseljen sa 400 alžirskih gusara. Tako Ulcinj postaje gusarski grad, a trg u Ulcinju-trg robova.

Ovde je kao rob 5 godina živio Migel Servantes, tvorac Don Kihota, i ženu iz svojih snova u ovom delu naziva Dolcinea (Dolcinium). O gusarskoj svireposti se i danas mogu čuti priče.

Osim trga robova interesantne građevine u Ulcinju su i ostaci antičke, vizantijske, srpske i turske arhitekture. Naročito su interesantni gradski zidovi koje su podigli grčki graditelji u vreme kraljice Jelene, zatim ruševine kneževog dvora, Balšića kule, koja se nalazi na najvišem platou grada, kao i orentalni deo grada u kome je sačuvano deset džamija.

U Krajini, oblasti između Rumije i Skadarskog jezera, ge je bila prestonica zetskog kneza Jovana Vladimira (970-1016) nalaze se ostaci velikog manastira Prečista krajinska. U njemu su sahranjeni Vladimir i Kosara – “Romeo i Julija” našeg srednjeg veka. Manastir je podigla Kosara posle tragične smrti svoga supruga, kneza Vladimira.

Krajem X veka kneza Vladimira napao je makedonski car Samuilo, zarobio i odveo u ropstvo u svoju prestonicu. Tu se kao sužanj, zaljubio u lepu carevu kćer Kosaru i ona u njega. Pošto je Samuilo pristao da se oni uzmu, vratio je Vladimira u Zetu na njegov kneževski presto. Posle careve smrti (1014.godine) njegov sinovac Vladislav ubio je njegovog sina, uzeo vlast, a Vladimira na prevaru namamio i ubio na izlazu iz crkve oko 1016.godine.Od tada, Kosara samuje i obnavlja manastir Prečistu krajinsku u koji prenosi ostatke svoga supruga i u čiji grob i kasnije sama biva pokopana. Legenda o njihovoj ljubavi i danas živi u narodu.

U XV veku u ovom manastiru bila je stolica zetskog mitropolita, koja je docnije krajem XV veka preneta u Vranjinu, a potom na Cetinje 1485.godine

Pored bogatog kulturnog i istorijskog nasleđa ovaj stari grad je poznat po multietničkoj i multinacionalnoj strukturi stanovništva, koji su kroz istoriju bili ujedinjeni u pružanju otpora mnogobrojnim osvajačima, pogotovo za vreme II Svetskog rata. Danas on predstavlja poznati multietnički turistički grad, koji iz godine u godinu podećuje sve veći broj kako domaćih tako i stranih turista.
 
Korisnički servis
Montenegro Tourist  Service
Podgorica
Mob: +382 69 66 55 12,
Tel/Fax: +382 20 511 200
info@booking.me 
Vodič za goste
način plaćanja
- bankarskom doznakom
- kreditnom karticom
AmericanexpressDinersMastercardVisa